Servicii de diseminare şi promovare a proiectelor finanţare de Uniunea Europeană

European Commission

MultiMedia oferă servicii de diseminare şi promovare a proiectelor finanţate de Uniunea Europeană pentru beneficiari și instituții implicate în implementarea proiectelor, astfel încât acestea se vor putea concentra asupra proiectelor în sine, inclusiv managementul acestuia.

Promovarea se bazează pe documente comunitare privind direct activitățile de informare și de promovare, dar şi pe cele care se ocupă cu aceste probleme şi în mod indirect, precum și pe documente și strategii naționale.

Beneficiarii proiectului comunitar implementat trebuie să aibă în vedere diferite obligații în ceea ce privește aspecte legate de managementul de proiect și implementarea acestuia. Unul dintre aceste aspecte importante este furnizarea de informaţii și promovarea adecvată a proiectului UE de către beneficiarul care implementează acest proiect sau măsurile.

Prin urmare, în afară de acordurile juridice comunitare care impun anumite obligații în ceea ce privește promovarea și informațiile cu privire la participanții la sistemul de implementare, există o serie de documente naționale. Acestea sunt: Ghidurile referitoare la informare și de promovare, Strategia de comunicare a fondurilor europene  în cadrul Strategiei naționale, Planul de comunicare și Planul anual de acțiune de informare și de promovare, care sunt în general adresate instituțiilor responsabile de punerea în aplicare a măsurilor speciale/priorități, precum și direct de beneficiari.

Cel mai adesea beneficiarii proiectelor comunitare află despre obligațiile lor de informare și promovare din acordul de co-finanțare a proiectelor.

MultiMedia poate oferi tuturor beneficiarilor potențiali și actuali servicii de informare și promovare a proiectelor, astfel încât aceste probleme ar putea fi mai bine înțelese și implementate într-un mod mai ușor.

Serviciile acestea sunt specifice proiectelor implementate prin finanţare externă, în special de la Uniunea Europeană, și tuturor activităților complementare care trebuie promoveze proiectele. Obligația de a promova proiectele co-finanțate de Uniunea Europeană vizează toate operațiunile (de exemplu, un singur proiect sau un grup de proiecte) implementate în cadrul Programului Operațional economii inovatoare. Această obligație este obligatorie pentru beneficiarii proiectului, indiferent de modul de selecție a acestora, adică proiecte competitive, de sistem și proiecte individuale, precum și toate măsurile puse în aplicare în cadrul asistenței tehnice a programului.

Regula principală de realizare a activităților de informare și promovare urmate de toate instituțiile participante la implementarea proiectelor este sistemul de identificare vizuală. Ea constă în utilizarea markerilor vizuali ai proiectelor implementate, ceruţi de reglementările comunitare. În plus, MultiMedia vă oferă sugestii practice pentru a spori calitatea și eficiența activităților de informare și de promovare și a consolida mesajul și efectele sale. Aceste sugestii sunt utile pentru beneficiarii de proiecte individuale (care rezultă din prevederile acordului de co-finanțare a proiectului) şi pot constituie linii directoare cu privire la căile posibile de promovare a proiectelor, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.