Aspecte legale ale diseminării proiectelor finanțate de UE

building 79221

Toate campaniile privind promovarea și informarea în cadrul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană vor fi derulate de MultiMedia în conformitate cu reglementările comunitare și naționale. Actele juridice de bază care specifică obligațiile de informare și de promovare a instituțiilor implicate în proiecte cofinanțate din fonduri UE, și documentele care precizează regulile de derulare a acestor măsuri în cadrul OP IE:

Read more ...