Buclele cauzale în călătoria în timp

Despre posibilitatea călătoriei în timp pe baza mai multor lucrări de specialitate, printre care cele ale lui Nicholas J.J. Smith ("Time Travel", The Stanford Encyclopedia of Philosophy”), William Grey (”Troubles with Time Travel”), Ulrich Meyer (”Explaining causal loops”), Simon Keller și Michael Nelson (”Presentists should believe in time-travel”), Frank Arntzenius și Tim Maudlin ("Time Travel and Modern Physics") și David Lewis (“The Paradoxes of Time Travel”).

Lucrarea începe cu o Introducere în care fac o scurtă prezentare a călătoriei în timp, și continuă cu Istoria conceptului de călătorie în timp, prezentarea principalelor aspecte fizice ale călătoriei în timp, inclusiv călătoria în timp în trecut în relativitatea generală și în fizica cuantică și călătoria în timp în viitor, apoi o prezentare a Paradoxul bunicului care este abordat în aproape toate lucrările de specialitate, urmat de o secțiune dedicată Filosofiei călătoriei în timp, și o secțiune în care analizez Buclele cauzale pentru călătoria în timp. Finalizez lucrarea cu Concluzii, în care expun opiniile personale privind călătoria în timp, și Bibliografia pe care se bazează lucrarea.

Cuvinte cheie
: călătoria în timp, cauzalitate, bucle cauzale, paradoxuri temporale, paradoxul bunicului
 
 CUPRINS
 
 Abstract
 Introducere
 Istoria conceptului de călătorie în timp
 Paradoxul bunicului
 Filosofía călătoriei în timp
 Buclele cauzale
 Concluzii
 Note
 Bibliografie
 
 
Data: 02.02.2018
 
 DOI: 10.13140/RG.2.2.21222.52802

 MultiMedia Publishing: https://www.telework.ro/ro/e-books/buclele-cauzale-calatoria-timp/

DESCARCĂ