Descrierea organizației și aspecte de marketing în planul de afaceri

planul de afaceri

Într-un plan scris informațiile pot apărea într-o secțiune separată, un apendice, sau pot fi omise toate împreună, în funcție de natura planului. În cazul în care planul este direcționat spre oameni din afara companiei, o scurtă descriere poate să apară în rezumat. Acest lucru va fi completat cu o discuție mai detaliată în altă parte în plan.

Read more ...