Prezentarea unui plan de afaceri

Plan de afaceri

Formatul unui plan de afaceri depinde de contextul său de prezentare. Este o situație comună pentru întreprinderi, în special start-up-uri, să aibă trei sau patru formate pentru același plan de afaceri.

Read more ...

Modele de afaceri

Modele de afaceri

Un model de afaceri este o "reprezentare abstractă conceptuală, textuală, și/sau grafica unei organizații, a tuturor reglementărilor și acordurilor de bază interdependente arhitectural, co-operațional și financiar, proiectate și dezvoltate de către o organizație în prezent și în viitor, precum și toate produsele și/sau serviciile de bază pe care le oferă sau le va oferi organizația, pe baza acestor reglementări și acorduri, care sunt necesare pentru atingerea scopăurilor și obiectivelor sale strategice."

Read more ...

Cercetarea analitică în afaceri

Cercetarea analitică

Cercetarea analitică constă în descoperirea și comunicarea de modele semnificative în date. Deosebit de valoroasă în zonele bogate cu informații înregistrate, cercetarea analitică se bazează pe aplicarea simultană a statisticilor, programarea pe calculator și cercetarea operațională pentru a cuantifica performanța. Cercetarea analitică favorizează adesea de vizualizarea datelor pentru a comunica buna cunoaștere.

Read more ...